: 	-  <   ,     >

,

English Deutsch

90-

 

 

http://www.dosaaf.gov.by/img/9/dirman_112x0.jpg         ,

    .

    . (017) 228 - 68 - 06 ()

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dosaaf.gov.by/img/9/serzhan_112x0.jpg    ,

    -   

      .  

    . (017) 228 - 63 -77

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dosaaf.gov.by/img/9/seroshtan_112x0.jpg    ,

     

      .

    . (017) 228 - 65 -78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dosaaf.gov.by/img/9/dragun_112x0.jpg      ,

      

    - .

    . (017) 228 - 67 -91

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dosaaf.gov.by/img/9/miroshnichenko_112x0.jpg    ,

    .

    . (017) 228 - 61 - 21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dosaaf.gov.by/img/9/gorbatovskij_112x0.jpg    ,

    - .

    . (017) 228 - 66 - 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dosaaf.gov.by/img/9/zapolskaja_112x0.jpg    ,

      .

    . (017) 228 - 64 - 74, 228 - 64 - 77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, ;

, ;

, , ;

  , , , .

  

. 2004-2018